Netcad projelerinize eklediğiniz raster dosyalarının belirli kısmını görmek veya görmemek isteyebilirsiniz. Bu durumda raster kenar sil komutu […]
Netcad ile raster dosyaların dönüştürülebilmesi için raster üzerindeki resim koordinatlarının fiziksel yeryüzündeki koordinatlara dönüşümü yapılması için raster […]
Makro Hakkında: Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün sunduğu Parsel sorgulama hizmeti ile size sunulan sorgulama sonucunu netcad projesine […]
Netcad projenizde bir veya birden fazla alanı bir doğru veya alan esas alarak parçalara bölmek oldukça basit […]
Netcad projenizdeki hesap alanına veya tapu alanına göre işlem yapabilirsiniz. Örneğin belirli alanın altında veya üstünde kalan […]
1. Kısmen Kamulaştırma Yöntemi Kamulaştırmanın amacına uygun olarak belirlenen kamulaştırma sınırı içerisinde bazı taşınmazların tamamının kamulaştırması gerekmediği […]
1. Ulaşım İnsanoğlunun sayısı her geçen gün artmakta, artan nüfus oranına bağlı çevre, altyapı, yerleşim, konut gibi […]
4650 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 30. MADDESİNE GÖRE KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLAR ARASI TAŞINMAZLARIN DEVRİ […]
Netcad projenize eklediğiniz raster dosyalarında projeksiyon dönüşümü yapmak veya tanımlamak mümkündür. Bunun için farklı bir yazılım kullanmanıza […]
Netcad projesinde oluşturduğunuz doğrular ile otomatik alan çevirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayınız Birincisi; Alan oluşturmak istediğiniz […]