Categories:

Tapu Kaydı Verisi Girişi Nasıl Yapılır

Kamulaştırma ile ilgili bir programa Tapu Kaydı verilerini  Girerken Nelere Dikkat Edeceğim ? Veriler Girilemiyor, yoksa ne yapmalıyım ?

Cevap:

Söz konusu Tapu kaydını hangi programa girerseniz girin mutlaka size burada anlatılan kuralları uygulayınız.
Genel Kurallar;
 • Veri girişinde kesinlikle virgül, noktalı virgül,%,&,# gibi karakterler kullanmayınız. Çünkü bu karakterler verilerin ayrışması için ilgili programlarca veri ayracı olarak kullanılır ve veriyi farklı bir yere yüklerken veya yeniden yüklerken hata alabilirsiniz.
 • Mevzuata uygunluğu açısından veri girişlerini büyük harfler ile yapınız.
 • Netcad veya Kamuproplus, Kamupratik kullanıyorsanız Ondalıklı sayıları ayırırken ayraç olarak nokta kullanınız.
 • Veri girişinde bilmediğiniz, anlamadığınız veriyi kesinlikle girmeyiniz ve veri girişinde mutlaka aşağıdaki maddelerde anlatılan kuralları esas alarak giriniz.
 • Veri Girişi ile ilgili diğer tüm sorularınız ve yardımlarınız için konusunda uzman kişilere danışabilir veya program üreticisi, danışman veya test personellerimize e-posta göndererek yardım alabilirsiniz.
Ada Numarası       Parselin Ada Numarasıdır. Yoksa Sıfır Giriniz. Varsa sadece Ada Numarasını Giriniz. Ada numarası girerken kesinlikle _ veya / Kullanmayınız. Parsel Numarası   Parselin Parsel Numarasıdır. Kesinlikle Girilmelidir. Parsel numarası girerken kesinlikle _ veya / Kullanmayınız. Tapu Alan (m²): Parselin tapu alanıdır. Eğer alan ondalıklı ise nokta kullanınız.  Tapu alanının girilmesi zorunludur. Tapu alanı yoksa hesap alanını girebilir. Tapu Kütüğü Cinsi: Parselin tapu cinsidir. Yoksa/ bilinmiyorsa boşluk bırakılabilir. Tescilsiz Parsellerin Tapu Cinsini KESİNLİKLE Yazmayınız.İllaki Yazılacaksa Fen Klasöründeki Cinsini Yazınız. Kadastral Mevkiisi: Parselin mevkiisidir. Yoksa/ bilinmiyorsa boşluk bırakılabilir. Kütük Sf No: Parselin kütük sayfa numarasıdır. Yoksa / bilinmiyorsa 0 yazılabilir. Yerleşim Türü: Parselin hangi yerleşim alan türünde olduğunu ifade eder.  İmar plan içerisinde kalıyorsa “ İMAR İÇİ”, Mücavir alan içerisinde kalıyorsa “MÜCAVİR ALAN İÇİ” , Köy Yerleşim Alanı içinde kalıyorsa , “KÖY YERLEŞİM ALANI” diğer durumlar için “MÜCAVİR ALAN DIŞI” yazılmalıdır Yapılaşma: Parselin tersimat edildiği pafta klasik yöntem ile yapıldı ise Yapılaşma “VAR”, sayısal yöntem ile yapıldı ise yapılaşma “YOK” tur. Pafta Adı  : Paftanın tersimat edildiği pafta ismidir. Eğer birden çok paftaya tersimat edilmiş ise # karakteri ile isimleri ayırınız. Pafta isimlerini NETCAD’den otomatik alabilirsiniz. Pafta Ölçek Paydası Paftanın tersimat ediliği paftanın ölçeğinin paydasıdır.  100,250,500,1000,2000,2500,5000, 10000 değerlerinden biri girilmelidir. 1/ girmeye gerek yoktur. Maliğin Adı: Maliğin Adı ve Soyadı aralarında boşluk bırakılarak girilmelidir. ( Şahıs parselleri için ) Maliğin adı yoksa boşluk bırakılabilir. Baba Adı (varsa): Şahıs parselleri için baba adı girilmelidir. Şahıs olmayan parseller için boş bırakınız. ( Boşluk bırakmayınız ) CİNSİYET: Şahıs parselleri için cinsiyet girilmelidir. Şahıs olmayan parseller için boş bırakınız. ( Boşluk bırakmayınız ). Erkekler için E , Kadınlar için K, Belli olmayanlar için – giriniz. Hissesi (Pay/Payda): Hisseyi PAY/PAYDA formatında sadece sayı kullanarak giriniz. Örn: 1/24 Veraset No: Eğer bir hisse birden çok maliği kapsıyor ise maliklere ait veraset işlemi vardır. Bu durumda o veraset grubuna bir numara verilir. Bu numara o veraset işlemindeki tüm maliklere yazılmalıdır. TAPU KAYITLARINDA ELBİRLİĞİ NO OLARAK GEÇER. Malik Türü: *Sadece Kamupratik, Kamupro+ programında geçerlidir.
 • Malik Türünü bilmiyorsanız, uzman biri ile görüşerek maliğin ne olabileceğini tartışınız. Hiç birşey bilmiyorsanız
  • Baba adı veya cinsiyet varsa “ŞAHIS” parselidir.
  • Eğer maliğin adında TİC. , LTD., ŞİRKET, SANAYİ, OTOMOTİV vb. Şirket ismine benzer sözcükler varsa “ŞİRKET” parselidir.
  • Malik’i Maliye Hazinesi ise türü MALİYE’dir.
  • Cinsi Mera ise türü MERA’dır. Ham toprak, KIŞLAK, OTLAK Vs’de MERA olarak geçer.
  • Cinsi ORMAN ise türü Şahıs Parseli Değilse ORMAN’dır
  • Parsel DAVALI ise türü DAVALI dır
  • Parsel resmi bir tüzel kuruma ait ise türü TÜZEL dir. Örneğin TEDAŞ , BOTAŞ vb.
 • Not: Belediye, Kgm, Dsi,Tcdd , Botaş, Köy Tüzel Kişilikleri, Devlet Kurumları Tüzel Dir.
 • Cinsi Mera, Maliği Maliye Hazinesi İse Malik Türü Meradır.
 • Köy Orta Malı , Otlak, Kışlak, Harmanyeri, Otlakiye Gibi Mera Kanuna Tabi Parsellerin Malik Türleri Meradır.
 • Tapu Alanı Girilmedi ise;
  • Tapu alanı kesinlikle yoksa hesap alanını giriniz.
  • Tapu alanı daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa 0.0001 m2 gibi sayısal olarak etkisi olmayacak küçük bir değer giriniz.
  • DİKKAT: Kesinlikle boşluk bırakmayınız.
  • DİKKAT: Hesap alanı girdiyseniz veya 0.0001 m2 gibi küçük bir değer girdiyseniz mutlaka Kullanıcı Notları sütununa bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Tapu Cinsi Girilmedi ise ;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Tapu cinsi kesinlikle yoksa, daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa SPACE(BOŞLUK ) tuşu ile bir-iki boşluk bırakınız.
  • DİKKAT: Daha sonra girecekseniz Kullanıcı Notları sütununa not ediniz.
  • DİKKAT: Tapu Cinsi kütüğünde, fen klasöründe de yoksa Kullanıcı Notları sütununa “TAPU CİNSİ YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Kadastral Mevkiisi Girilmedi ise;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Mevkii kesinlikle yoksa( kütüğü veya paftası veya kadastro haritasında da yoksa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa SPACE(BOŞLUK ) tuşu ile bir-iki boşluk bırakınız.
  • DİKKAT: Daha sonra girecekseniz Kullanıcı Notları sütununa not ediniz.
  • DİKKAT: Mevkiisi kütüğünde de yoksa Kullanıcı Notları sütununa “MEVKİİSİ KÜTÜĞÜNDE YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Kütük Sayfa Numarası Girilmedi ise ;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Kütük Sayfa Numarası kesinlikle yoksa( kütüğü veya paftası veya kadastro haritasında da yoksa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa 0 giriniz.
  • DİKKAT: Kesinlikle boşluk bırakmayınız. Başka Harf veya sayı yazmayınız. Başka bir sayı yazıyorsanız da Kullanıcı Notları sütununa bu durumu anlatır bir not düşünüz.
  • DİKKAT: Kütük Sayfa numarası kütüğünde de yoksa Kullanıcı Notları sütununa “KÜTÜK SF. NO YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Malik Adı Girilmedi ise ;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Kesinlikle yoksa( Kütüğünde de yazmıyorsa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa SPACE(BOŞLUK ) tuşu ile bir-iki boşluk bırakınız.
  • DİKKAT: Daha sonra girecekseniz Kullanıcı Notları sütununa not ediniz.
  • DİKKAT: Eğer kütüğünde de yoksa yani malik belli değil ise Kullanıcı Notları sütununa “MALİK ADI-SOYADI KÜTÜĞÜNDEDE YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Baba adı girilmedi ise ;
  • Normal Hata: Baba Adı Girilmedi. (YARDIM_KOD:TK-V-NRM-005)
  • DİKKAT: ŞAHIS OLMAYAN PARSELLERDE BABA ADI GİRİLMEYECEK, YANİ BOŞ BIRAKILACAKTIR.
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Kesinlikle yoksa( Kütüğünde de yazmıyorsa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa SPACE(BOŞLUK ) tuşu ile bir-iki boşluk bırakınız.
  • DİKKAT: Daha sonra girecekseniz Kullanıcı Notları sütununa not ediniz.
  • DİKKAT: Eğer kütüğünde de yoksa yani malik belli değil ise Kullanıcı Notları sütununa “MALİK BABA ADI KÜTÜĞÜNDEDE YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
  • DİKKAT: ŞAHIS OLMAYAN PARSELLERDE BOŞLUK VB. BIRAKMAYINIZ ( BIRAKMANIZ DURUMUNDA FARKLI BİR HATA ALACAKSINIZ. )
 • Cinsiyeti Girilmedi ise;
  • DİKKAT: ŞAHIS OLMAYAN PARSELLERDE CİNSİYET GİRİLMEYECEK, YANİ BOŞ BIRAKILACAKTIR.
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Kesinlikle yoksa( Kütüğünde de yazmıyorsa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa SPACE(BOŞLUK ) tuşu ile bir-iki boşluk bırakınız.
  • DİKKAT: Daha sonra girecekseniz Kullanıcı Notları sütununa not ediniz.
  • DİKKAT: Eğer kütüğünde de yoksa yani malik belli değil ise Kullanıcı Notları sütununa “CİNSİYETİ KÜTÜĞÜNDEDE YOKTUR” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
  • DİKKAT: CİNSİYET GİRERKEN ERKEK İÇİN E KADINLAR İÇİN K BELİRSİZ İSE – YAZINIZ. FARKLI HARF VEYA KARAKTER KULLANMAYINIZ.
  • DİKKAT: MALİK ADINA GÖRE CİNSİYET YAZILABİLMESİ KONUSUNU KONTROL MECRAALARI İLE GÖRÜŞÜNÜZ.
 • Hissesi Girilmedi ise;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Kesinlikle yoksa( Kütüğünde de yazmıyorsa), daha sonra girilecek, fakat şimdilik bilinmiyorsa “TAM YAZINIZ”. EĞER BİRDEN FAZLA MALİK VARSA HEPSİNE TAM YAZINIZ
  • DİKKAT: Eğer kütüğünde de yoksa yani malik belli değil ise Her maliğin hissesine 1/1 veya TAM yazınız. Birden fazla malikler için veraset numarasını da ekleyiniz. Kullanıcı Notları sütununa “HİSSESİ KÜTÜĞÜNDEDE YOKTUR. BU NEDENLE HEPSİNİN HİSSESİ 1/1 GÖSTERİLDİ” gibi bu durumu anlatır bir not düşünüz.
 • Yapılaşma Türü Girilmedi ise;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Parselin tersimat edildiği pafta klasik yöntem ile yapıldı ise Yapılaşma “VAR”, Sayısal yöntem ile yapıldı ise yapılaşma “YOK” tur.
  • Yapılaşma Türü genelde sayısal koordinatla yapılmayan tüm işlerde hep “YOK” varsayılır. Fakat yeni tesis kadastroları veya yenilemeler, imar uygulamaları, toplulaştırma vb. projeler sayısal koordinata dayalı olduğu için “VAR” alınır.
 • Yerleşim Alan Türü Girilmedi ise;
  • Veri Girişi Yapılamıyorsa, Veri Bulunamıyorsa şu yöntemler uygulanabilir;
  • Parselin hangi yerleşim alan türünde olduğunu ifade eder.
   • İmar plan içerisinde kalıyorsa “ İMAR İÇİ”,
   • Mücavir alan içerisinde kalıyorsa “MÜCAVİR ALAN İÇİ” ,
   • Köy Yerleşim Alanı içinde kalıyorsa , “KÖY YERLEŞİM ALANI”
   • Diğer durumlar için “MÜCAVİR ALAN DIŞI” yazılmalıdır.
  • DİKKAT: BİLMİYORSANIZ; YERLEŞİM ALANINIZ MAHALLE İSE MÜCAVİR ALAN İÇİ OLMASI MUHTEMELDİR. İMAR ADALARI VS. VARSA İMAR İÇİDİR. DİĞER DURUMLARDA MÜCAVİR ALAN DIŞIDIR. HİÇBİR BİLGİ SAHİBİ DEĞİLSENİZ MÜCAVİR ALAN DIŞIDIR.
  • DİKKAT: BİLMİYORSANIZ “YOK” işaretleyiniz.
  • Menü’den İŞLEVLER sekmesinden Yapılaşma tüm parseller için VAR yada YOK otomatik yazılabilir. Veya Program varsayılanı olarak “YOK” yada “VAR” seçilebilir.
 • Pafta İsmi Girilmedi ise;
  • Pafta ismi girmek zorunlu olup pafta ismi bilinmiyorsa otomatik pafta aktarma işlemi yapılır. Yapılamıyorsa rastgele bir pafta ismi girilir fakat bu KULLANICI NOTLARI kısmına not edilmelidir.
  • DİKKAT: Eğer birden çok paftaya tersimat edilmiş ise # karakteri ile isimleri ayırınız. Pafta isimlerini NETCAD’den otomatik alabilirsiniz. Bunun için Menü’den işlevler sekmesinden Pafta ismini Yükle otomatik al seçeneğini tıklayınız.
 • Pafta Ölçeği Girilmedi ise;
  • Paftanın tersimat ediliği paftanın ölçeğinin paydasıdır. 100,250,500,1000,2000,2500,5000, 10000,25000 değerlerinden biri girilmelidir. 1/ girmeye gerek yoktur.
  • Dikkat: PAFTA ÖLÇEĞİNİ BİLMİYORSANIZ RASTGELE BİR PAFTA ÖLÇEĞİ GİRİP KULLANICI NOTLARI KISMINA NOT DÜŞEBİLİRSİNİZ.

 Lütfen Aşağıdaki Metni Okuyunuz

Verilen cevaplar kesinlik arz etmeyip öneri niteliğinde yazılmıştır. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.Resmi kurumlar burada anlatılan kavramları ve yöntemleri kabul etmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu mutlaka ilgilileri ile görüşüp mutabakata varınız. Burada anlatılanlar sadece yol göstermek amaçlıdır.Burada verilen cevaplar, sorunun sorulduğu tarihte cevaplanmış ve söz konusu bu kitabın baskısı esnasında güncellenmiştir. Bilgiler ve veriler güncellenmiş olabilir.
 
Telif Hakkı Soru Şaban GÜL Tarafından cevaplandırılmıştır. Soru ve cevabın iznimiz olmadan farklı yerde yayınlanması, alıntı yapılması, kaynak gösterilmesi, çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntı Daha ayrıntılı bilgi almak, soru sorma,i görsel örnekler için sagulnet@gmail.com e-posta adresine konuyu anlatan bir e-posta gönderiniz veya aşağıdaki alandan yorum yapınız

Sorunun ve cevabın tüm telif hakkı Şaban GÜL’e aittir. Sadece link ve kaynak göstermek şartı ile farklı alanlarda yayımlanabilir.
Soruda veya cevapta bir hata, eksiklik mi gördünüz ? Yada eklemek istediğiniz birşeyler mi var. lütfen e-posta gönderiniz veya aşağıdan yorumlayınız.   Şaban GÜL , Harita Mühendisi

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.