Kamulaştırmaya giren parsellerde kamulaştırma miktarına düzeltme getirmek mantıklı mı? nasıl bir yol izlenmelidir

Kamulaştırma projelerinde bazı kadastro müdürlüklerinde kamulaştırma miktarına düzeltme yapılıyor. Bu durumda maliklere fazla miktarda veya az miktarda kamulaştırma ödemesi yapılır. Bu durumda ne yapılması gerekmektedir. Hangisi mantıklı olacaktır.

Cevap: Şaban GÜL ( Harita Mühendisi - Kamulaştırma Uzmanı ) - 13.11.2021

Kamulaştırma kamu yararı yararına yapılan bir eylemdir ve 4650 sayılı yasa değişikliği ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunun  3. maddesinde açıkça belirtildiği gibi kamulaştırma yapacak idare taşınmazların kamulaştırma bedellerinin peşin ödeme şartı vardır. 

Kamulaştırma bedeli ise istisnalar hariç, zemin bedeli ve zemin üzerindeki mütemmim cüz toplamı olarak hesaplanarak ödenir. Zemin bedeli ise istisnalar hariç kabaca taşınmazın bulunduğu bölgedeki m² birim fiyatı ile zeminin alanı çarpılarak hesaplanır.

Kamulaştırma bedeli hesabında kamulaştırılan taşınmazın net alanı esas alınır. Fakat bazı Kadastro Müdürlükleri tapu ve hesap alanı arasındaki farkı kamulaştırılan alan ve arta kalan alana dağıtarak, gerçekte olmayan bir alanı esas alarak işlem yapmaktadır. Her ne kadar bu işlem yıllardır böyle yapılıyor deyip böyle devam etmeli gibi düşünülse de bu tamamen hatalı bir işlemdir. Öyle ki, çok uzun yıllar boyunca kısmi kamulaştırma yapılan taşınmazlarda kamulaştırılan alana tapu ve hesap alanı arasında farkın kamulaştırılan alan ile orantılı olarak hata dağıtılmıştır. Fakat son yıllarda yayınlanan genelgeler ile bunun artık yapılmaması gerektiği resmi olarakta vurgulanmıştır.

Son 2-3 yıldır kısmi kamulaştırma yapılan parsellerde hata dağıtma işlemi yapan Kadastro Müdürlüklerine rastlamasakta, ara ara yapanların var olduğu duyumu almaktayız. Bu kesinlikle hatalı bir işlem olup, resmi olarakta genelgelerine aykırı hareket etmektelerdir. 

Kısmi kamulaştırma işlemlerinde tapu ve hesap alanı arasında fark kesinlikle kamulaştırılan alana dağıtılmaz, yani kamulaştırılan alan hesapta ne geliyor ise o esas alınır.

Hala çözülemeyen mesele ise tamamı kamulaştırılan parsellerde tapu alanı ile hesap alanı arasında farkın kamulaştırılan alana dağıtma işlemidir. Her ne kadar Kadastro Müdürlükleri tamamı kamulaştırılan parsellerde tapu alanı ne ise onu alalım gibi düşünseler de şahsi görüşüm tapu alanı yerine hesaplanan alanı ne ise onun alınmasıdır. Neticede 10 bin m² tapu alanı olan bir parsel hesaplandığında 9 bin² geliyor ise kamulaştırma yapan idare fiziksel olarak var olmayan bin m² alana hayali bir bedel ödemekte veya tam tersi 11 bin m² geliyor ise kamulaştırma yapan idare fiziksel olarak var olan ama ödenmeyen bin m² alana bedel ödememektedir. Bu konu basit bir alan düzeltmesi ile halledilebilecek bir konudur.

Bu konuyu farklı bir bakış açısı ise şöyle düşünelim. 2017 yılında kamulaştırma yapan idare kadastro müdürlüğünde parseller ile ilgili kamulaştırma planı hazırladığında tamamı kamulaştırılan taşınmazlara tapu alanı üzerinden işlem yapıyor ve kamulaştırma yapan idare buna göre kamulaştırma bedellerini ödüyor. Fakat 2018 yılında bu bölgede kadastro güncelleme ( 22/A) çalışmaları yapılıyor ve bu alanlar komple hesap alanı olarak alınıyor ve tapuya tescil ediliyor. Kamulaştırma yapan idare bu işlemi 2018 yılında yapsaydı kamulaştırma bedelleri hesaplanan alan üzerinden yapılacakken, kadastro güncellemesi olmadığından dolayı bu alanlar tapu alanı üzerinden yapılmış oldu.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ilgili mevzuatları düzenleyerek tamamı kamulaştırma yapılan parsellerde de hesap alanı alınması gerektiğini ifade etmeli ve bundan sonraki süreçte buna göre işlem yapmalıdır.

Özellikle genel alanı hatalı diye ifade ettiğimiz tapu alanı ve hesap alanı arasındaki farkın tecviz sınırı ( yanılma sınırı ) aştığı parsellerde ciddi farklar olacağından bu alanlarda özellikle alan düzeltmesi yapılarak hesap alanı alınması gerekmektedir. Tapu alanı ne ise odur, değişmez gibi bir algı kesinlikle olmamalıdır. Hatta konu mecliste veya ilgili yargı organlarında gündeme getirilip kamulaştırma kanununda bu konu açıkça yazılıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimleri bu kanuna istinaden işlem yapmalıdır diye düşünüyoruz.

Olmaz, uzun sürer diye düşünmemeli ve bir an önce bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır.

Uyarı:

Verilen cevaplar kesinlik arz etmeyip Şaban GÜL tarafından öneri niteliğinde yazılmıştır. Verilen bilgiler tamamen Şaban GÜL tarafından yazılan kişisel görüştür. Sorulan soruya verilen cevaplarda mevzuat ve teknik değişikliklerden dolayı farklılıklar olabilir. Ayrıca söz konusu verilen cevaplar kişi veya kurumlar tarafından kabul görmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu mutlaka ilgilileri ile görüşüp mutabakata varınız. Burada anlatılanlar sadece yol göstermek amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen sabangul67@gmail.com e-posta adresine ileti gönderiniz.

Kamulaştırma Soruları Kategorisi Hakkında Bilgilendirme:

Kamulaştırma ile ilgili bu makaleyi inceleyen okuyucunun aşağıdaki metni mutlaka okuması gerekmektedir.

Kamulaştırma ile ilgili sorulan sorular 4650 sayılı yasa ile değişen 2942 sayılı kamulaştırma kanunu başta olmak üzere, 3402 sayılı Kadastro kanunu ve mülkiyete ilişkin kanunlar esas alınarak, yönetmelik ve tebliğler esas alınarak cevaplanmıştır. Kamulaştırma konusunda verilen cevapların hukuki bir geçerliliği yoktur. Kamulaştırma ile ilgili en doğru bilgi kamulaştırma yapan idare tarafından edinilebilir. 

Kamulaştırma ile ilgili bir davanız söz konusu ise lütfen hukuki süreci takip ederek, esas en doğru bilgiyi avukatınız veya kurumda ilgili kişilerden veya konusunda uzman kişilerden alınız.

Kamulaştırma ile ilgili internet sayfalarında veya sosyal medyadaki gerçek olmayan bilgilere güvenmeyiniz ve internet ortamında veya sosyal medyada yardım ararken veya fikir sorarken kesinlikle kişisel verilerinizi tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız. Aksi durumda ciddi zarar görebilirsiniz.

Kamulaştırma ile ilgili tüm sorularınızı kamulaştırma yapan idarenin ilgili bölge müdürlüğüne veya şefliklerine mesai saatleri içerisinde sorabilirsiniz. Unutmayın ki en doğru bilgiyi kamulaştırmayı yapan idare verecektir. 

Yurtdışında yaşıyor ve tarafınıza kamulaştırma ile ilgili tebligat gelmiş ise bunun için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Tanıdığınız ve güvendiğiniz bir dosta veya akrabanıza vekalet vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye sınırları içerisindeyseniz ve kamulaştırma yapılan yere uzaksanız, kamulaştırma yapan idarenin farklı bir bölge müdürlüğü veya şefliklerinden de kamulaştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.