Makro Hakkında:

Proje üzerinden seçilen parselin tecviz miktarı ve parametrelerinin mesaj olarak kullanıcıya sunumunu sağlar
  • Makroda Üzerinde Çalıştığımız Gelişmeler:
    • Farklı parametrelerde olabilecek sonuçlar ve mevcut parametrelerde mesaj olarak sunulacak
  • Etiketler: Basit düzey makro, Netcad, Makro, Pratik Netcad, Netcad Araçları, Netcad tabaka, netcad seçim, Pratik Netcad, Netcadde nasıl yapılır,netcad menü, netcad araç, nvb, ücretsiz makro, harita makro,
Tecviz ile ilgili diğer makromuz: http://sabangul.com.tr/secilen-parselin-tecviz-miktarinin-ve-parametrelerin-mesaj-olarak-sunumu-netcad-makro

Uyarılar:

  • Tecviz miktarı hesabında sabit bir ölçek esas alınacağından projenizde farklı ölçeklere ait veri varsa lütfen bunu göz önünde bulundurunuz.
  • Tecviz miktarı yapılaşmış ve yapılaşmamış olarak iki farklı yöntemle hesaplanır. Kullanıcı ekranından lütfen bunu bilinçli seçiniz ve projenizde farklı tecviz tipi varsa gözönünde bulundurunuz.
  • Netcad makrolarında hiçbir metni veya karakteri değiştirmeyiniz. Aksi halde makro işlevsiz hale gelebilir veya hatalı işlev ile karşılaşabilirsiniz.
 

İndirme Linkleri:

İndirme Linki-1: Google Drive ( Harita Akademi )

Makro Açık Kaynak Kodu:

'' www.sabangul.com.tr Web Sayfasından İndirilmiştir
' Şaban GÜL , Harita Mühendisi
' Her Türlü Hata, İstek ve Öneriler İçin 
' haritaakademi@gmail.com veya sagulnet@gmail.com
' adresine durumu anlatan bir e-posta gönderiniz.

Sub Main
 with netcad
 Dim a,b,c,m,alan,o,d,e,poly,s,y
 Dim i, SGL_DLG,tabaka,tabaka2,tabaka3,yaziboy,tecvizx
 Dim Olcek,tapu,hesap,mfark,tecviz,tecviz1,tecviz2,tecdur
 olcek=.getparam(94)

set SGL_DLG = Netcad.NewBDialog("Tecviz Miktarlarının Yazdırılması [Harita Akademi, Şaban GÜL]")

SGL_DLG.Getfloat "sagulnet1","Ölçek Değeri (0 için proje ölçeği esas alınır )",olcek,0
 SGL_DLG.Getradio "sagulnet5","Tecviz Tipi Belirleyiniz","Yapılaşma Yok|Yapılaşma Var" ,0
 'SGL_DLG.GETCHECK "sagulnet2","Tapu Alanı Yoksa Hesap Alanı Esas Alınsın",1if SGL_DLG.showmodal then

end if

set alan = .NewSelectStatus
 while .SelectObjectInstant(" Tecviz Hesabı Yapılacak Alanı Seçiniz.[Harita Akademi, Şaban GÜL]",1,array(opline),alan)
 set o = alan.objects(0)

if SGL_DLG.ValueByName("sagulnet1")<>0 THEN olcek=SGL_DLG.ValueByName("sagulnet1")
 tapu=o.tarea
 hesap=o.area
 if tapu=0 and SGL_DLG.ValueByName("sagulnet2")=1 then tapu=hesap
 mfark=abs(tapu-hesap)

if tapu=0 then
 msgbox "Parsel Tapu Alanı Yoktur",64
 end iftecviz1=0.0004*olcek*sqr(tapu)+0.0003*tapu
 tecviz2=0.013*sqr(tapu*olcek)+0.0003*tapu

if SGL_DLG.ValueByName("sagulnet5")=0 then
 tecviz=Tecviz1
 else
 tecviz=Tecviz2
 end if

tecviz=round(Tecviz,3)

e= abs(mfark-tecviz)

if mfark> tecviz and tapu > hesap then

msgbox "Parsel Tecviz Dışındadır"&chr(13)_
 & "Tapu Alanı=" & round(tapu,2) &chr(13)_
 & "Hesap Alanı=" & round(hesap,2) &chr(13)_
 & "Fark (Mutlak)=" & round(mfark,2) &chr(13)_
 & "Tecviz Miktarı=" & tecviz &chr(13)_
 &round(abs(e),2)&" m² ARTACAK",16

elseif mfark> tecviz and hesap > tapu then

msgbox "Parsel Tecviz Dışındadır"&chr(13)_
 & "Tapu Alanı=" & round(tapu,2) &chr(13)_
 & "Hesap Alanı=" & round(hesap,2) &chr(13)_
 & "Fark (Mutlak)=" & round(mfark,2) &chr(13)_
 & "Tecviz Miktarı=" & tecviz &chr(13)_
 &round(abs(e),2)&" m² AZALACAK",16

else

msgbox "Parsel Tecviz İçindedir"&chr(13)_
 & "Tapu Alanı=" & round(tapu,2) &chr(13)_
 & "Hesap Alanı=" & round(hesap,2) &chr(13)_
 & "Fark (Mutlak)=" & round(mfark,2) &chr(13)_
 & "Tecviz Miktarı=" & tecviz &chr(13),64end if

wend

end with
 end sub

 

2 Responses

  1. Parsel editörününe tapu alanları toplu giriş yapılamıyor onun için yarı makronuz varmı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.