Parselimde kamulaştırma işlemi yapılıyor. Kamulaştırmayı yapan idare bana bir kamulaştırma bedeli teklif etti. Bu bedeli kabul etmek zorundamıyım ? Kabul etmezsem ne olur ?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından parselimde bir kamulaştırma işlemi yaptı. Pazarlık görüşmesine gittiğimde Karayolları bana bir bedel teklif etti. Ben Karayollarının teklif ettiği bedeli kabul etmek zorunda mıyım ?

Cevap: Şaban GÜL ( Harita Mühendisi - Kamulaştırma Uzmanı ) - 13.11.2021

Kamu yararı amacı taşıyan projelerde taşınmazın edinimi genellikle kamulaştırma yöntemi ile olmaktadır.  Kamulaştırma yönteminde ise 4650 sayılı yasa değişikliği ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunda belirtilen usulde kamulaştırma bedeli hesaplanarak taşınmazın malik veya maliklerine tebligat gönderilerek pazarlık görüşmesi yapılır. Yapılan pazarlık görüşmesinde kamulaştırma yapan idare tarafından malik veya maliklerine kamulaştırma bedeli teklif edilir ve bu kamulaştırma bedelini malik veya maliklerin kabul etme şartı kesinlikle bulunmamaktadır.  Ayrıca bir taşınmazda birden fazla malik varsa maliklerden biri yada birilerinin kabul etmemesi, diğer malik veya maliklerin kabulünü kesinlikle etkilemez. Örneğin bir parselin malikleri Ahmet, Elif olduğunu varsayarsak, Ahmet kamulaştırma bedelini kabul edip, Elif kabul etmeyebilir.

Kamulaştırma pazarlık görüşmesinde satın alma usulünde anlaşılamaması durumunda yani kamulaştırma bedelini kabul edilmemesi durumunda ilgili idare tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi ne bedel tespit ve tescil davası açılır. Bu davayı kamulaştırma yapan idare açar ve malik veya maliklerden hiçbir ücret talep edilmez. Bu mahkeme süreci kamulaştırma kanunun 10. maddesi esaslarına göre yapılır.

Bu konuda bir takım sorulara da maddeler halinde cevap vermek gerekirse;

  • Kamulaştırmaya tabii taşınmazın maliki ölü ise malikin mirasçıları veraset ilamı çıkararak kamulaştırma bedeli için pazarlık görüşmesine katılabilir. İntikal yapılmaz ise mahkeme tarafından bu süreç yürütülür ve mirasçılar yine Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi esaslarına göre bedelini mahkemenin belirlediği fiyat üzerinden alır
  • Kamulaştırma pazarlık görüşmelerinde malik bedeli kabul etmemesi durumunda satın alma tutanağını imzalanadığı sürece hiçbir sıkıntı yoktur.
  • Birden fazla hissedarı olan taşınmazlarda, Kamulaştırılan taşınmazın maliklerinin biri anlaşma tutanağı imzalaması diğer malikleri etkilemez.
  • Kamulaştırılan taşınmazda teklif edilen kamulaştırma bedelinin kabul edilmemesi durumunda anlaşmazlık tutanağı imzalanması şart olmasada, anlaşmazlık tutanağı imzalanması malik açısından sorun teşkil etmez ve hukuki sonuçlar doğurmaz. Yani anlaşmazlık tutanağı imzalanıp imzalanmamasının bir önemi yoktur.
  • Kamulaştırmanın iptali konusu kesinlikle bu davanın konusu olmayıp idari yargının konusudur. Yani ben kamulaştırma satın alma tutanağını imzalamadığımda kamulaştırma iptal olur algısı tamamen gerçeğe aykırıdır.
  • Satın alma sürecinde ihtilaflı tapu kayıtları mevcut ise kamulaştırma bedel tespit tescil davasında bu süreç mahkeme tarafından çözümlenir. İntikal, isim uyuşumsuzluğu vb. konular.
  • Acele Kamulaştırma ile kamulaştırma yapılması durumunda pazarlık görüşmesi yapılmaz.
  • Kamulaştırma Bedel Tespiti konusuna tabi açılacak davalar tamamen Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yürütülür.
  • İdarenin mahkemeye başvuru tarihinden en geç 30 gün sonrası için duruşma günü belirlenir ve taşınmazın maliklerine tebligat ( Meşruhatlı davetiye ) gönderilir. Malik bu 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırma iptaline veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açma hakkına sahiptir.

Uyarı:

Verilen cevaplar kesinlik arz etmeyip Şaban GÜL tarafından öneri niteliğinde yazılmıştır. Verilen bilgiler tamamen Şaban GÜL tarafından yazılan kişisel görüştür. Sorulan soruya verilen cevaplarda mevzuat ve teknik değişikliklerden dolayı farklılıklar olabilir. Ayrıca söz konusu verilen cevaplar kişi veya kurumlar tarafından kabul görmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu mutlaka ilgilileri ile görüşüp mutabakata varınız. Burada anlatılanlar sadece yol göstermek amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen sabangul67@gmail.com e-posta adresine ileti gönderiniz.

Kamulaştırma Soruları Kategorisi Hakkında Bilgilendirme:

Kamulaştırma ile ilgili bu makaleyi inceleyen okuyucunun aşağıdaki metni mutlaka okuması gerekmektedir.

Kamulaştırma ile ilgili sorulan sorular 4650 sayılı yasa ile değişen 2942 sayılı kamulaştırma kanunu başta olmak üzere, 3402 sayılı Kadastro kanunu ve mülkiyete ilişkin kanunlar esas alınarak, yönetmelik ve tebliğler esas alınarak cevaplanmıştır. Kamulaştırma konusunda verilen cevapların hukuki bir geçerliliği yoktur. Kamulaştırma ile ilgili en doğru bilgi kamulaştırma yapan idare tarafından edinilebilir. 

Kamulaştırma ile ilgili bir davanız söz konusu ise lütfen hukuki süreci takip ederek, esas en doğru bilgiyi avukatınız veya kurumda ilgili kişilerden veya konusunda uzman kişilerden alınız.

Kamulaştırma ile ilgili internet sayfalarında veya sosyal medyadaki gerçek olmayan bilgilere güvenmeyiniz ve internet ortamında veya sosyal medyada yardım ararken veya fikir sorarken kesinlikle kişisel verilerinizi tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız. Aksi durumda ciddi zarar görebilirsiniz.

Kamulaştırma ile ilgili tüm sorularınızı kamulaştırma yapan idarenin ilgili bölge müdürlüğüne veya şefliklerine mesai saatleri içerisinde sorabilirsiniz. Unutmayın ki en doğru bilgiyi kamulaştırmayı yapan idare verecektir. 

Yurtdışında yaşıyor ve tarafınıza kamulaştırma ile ilgili tebligat gelmiş ise bunun için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Tanıdığınız ve güvendiğiniz bir dosta veya akrabanıza vekalet vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye sınırları içerisindeyseniz ve kamulaştırma yapılan yere uzaksanız, kamulaştırma yapan idarenin farklı bir bölge müdürlüğü veya şefliklerinden de kamulaştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.