Karayolları tarafımdan parselim kamulaştırılıyor. İtiraz etmek istiyorum. Ne yapmam gerekir ?

Karayolları tarafından parselimde kamulaştırma işlemi yapıldı ve benimle pazarlık yapıldı ve teklifi kabul etmedim. Bu durumda ne yapmam gerekir ? nasıl bir yol izlemem gerekir?

Cevap: Şaban GÜL ( Harita Mühendisi - Kamulaştırma Uzmanı ) - 13.11.2021

Kamulaştırma kamu yararı yararına yapılan bir eylemdir ve 4650 sayılı yasa değişikliği ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma tabi taşınmazın kamulaştırma bedeli uzmanlar tarafından belirlenip, taşınmazın maliklerine açıkça ifade edilir ve malik veya malikler kabul etmesi durumunda Satın Alma işlemi gerçekleştirilir. Taşınmazın malikleri bunu kabul etmek zorunda değildir. 

Kamulaştırma bedeline itirazdan önce kamulaştırmaya itiraz konusuna biraz değinelim. Eğer taşınmaz sahibi iseniz veya sahiplerinden biri iseniz , kamulaştırılan taşınmazının kamulaştırma iptali için İdari Yargıya giderek kamulaştırma iptal davası açılabilir ve mahkeme tarafından süreç yürütülür.

Kamulaştırma bedeli itirazları ise Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından itiraz değerlendirilerek çözülür. Kamulaştırma bedeli itirazları ile ilgili kamuoyunda bilinen bazı yanlışlıklara değinmek istiyorum.

  1. Kamulaştırma bedeli rastgele belirlenmez. Konusunda uzman kişilerce bedeller teknik ve hukuki kurallar çerçevesinde belirlenir. Kamulaştırma bedeli sizlere düşük gelebilir fakat belirlenen fiyat kesinlikle rastgele belirlenen bir fiyat olmayıp Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılacak davada hakkınızı savunabilirsiniz.
  2. Yandaki parselimin kamulaştırma bedeli fazla çıktı gibi konular sıkça gündeme gelebilmektedir. Bu durum tamamen komşu parselinizdeki kamulaştırma bedelinin zemin bedeli değil üzerindeki müştemilatlar ( ev, ağaç, su kuyusu vs. ) ile ilgili bir durumdur.
  3. Kamulaştırma bedeline itiraz için avukat tutmanıza veya dava açmanıza normal şartlarda gerek yoktur. Kamulaştırma yapan idare bu davayı sizin adınıza TÜM MASRAFLARI İDARE TARAFINDAN KARŞILANMAK ŞARTI ile açacaktır.  Kamulaştırmayı durdurma davaları için İdari Yargıya avukatınız aracılığı ile başvurabilirsiniz.
  4. Kamulaştırma bedelini kabul etmemeniz durumunda İdare tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine idare tarafından adınıza dava açılır ve bundan sonraki tüm süreci mahkemeler yürütür.
  5. Birden fazla malik olan taşınmazlarda malikin birinin satın alma yöntemine gitmemesi kamulaştırmayı KESİNLİKLE DURDURMAZ. 
  6. Birden fazla malik olan taşınmazlarda malikin biri veya birden fazlası satın alma yöntemi ile işlem yaptıktan sonraki diğer malikler nedeni ile açılacak dava, satın alma yapan malik veya malikleri etkilemeyecektir.
  7. İDARİ YARGIYA BAŞVURU SÜRESİ 30 GÜNDÜR !B 

Uyarı:

Verilen cevaplar kesinlik arz etmeyip Şaban GÜL tarafından öneri niteliğinde yazılmıştır. Verilen bilgiler tamamen Şaban GÜL tarafından yazılan kişisel görüştür. Sorulan soruya verilen cevaplarda mevzuat ve teknik değişikliklerden dolayı farklılıklar olabilir. Ayrıca söz konusu verilen cevaplar kişi veya kurumlar tarafından kabul görmeyebilir. Bu nedenle bu konuyu mutlaka ilgilileri ile görüşüp mutabakata varınız. Burada anlatılanlar sadece yol göstermek amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen sabangul67@gmail.com e-posta adresine ileti gönderiniz.

Kamulaştırma Soruları Kategorisi Hakkında Bilgilendirme:

Kamulaştırma ile ilgili bu makaleyi inceleyen okuyucunun aşağıdaki metni mutlaka okuması gerekmektedir.

Kamulaştırma ile ilgili sorulan sorular 4650 sayılı yasa ile değişen 2942 sayılı kamulaştırma kanunu başta olmak üzere, 3402 sayılı Kadastro kanunu ve mülkiyete ilişkin kanunlar esas alınarak, yönetmelik ve tebliğler esas alınarak cevaplanmıştır. Kamulaştırma konusunda verilen cevapların hukuki bir geçerliliği yoktur. Kamulaştırma ile ilgili en doğru bilgi kamulaştırma yapan idare tarafından edinilebilir. 

Kamulaştırma ile ilgili bir davanız söz konusu ise lütfen hukuki süreci takip ederek, esas en doğru bilgiyi avukatınız veya kurumda ilgili kişilerden veya konusunda uzman kişilerden alınız.

Kamulaştırma ile ilgili internet sayfalarında veya sosyal medyadaki gerçek olmayan bilgilere güvenmeyiniz ve internet ortamında veya sosyal medyada yardım ararken veya fikir sorarken kesinlikle kişisel verilerinizi tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız. Aksi durumda ciddi zarar görebilirsiniz.

Kamulaştırma ile ilgili tüm sorularınızı kamulaştırma yapan idarenin ilgili bölge müdürlüğüne veya şefliklerine mesai saatleri içerisinde sorabilirsiniz. Unutmayın ki en doğru bilgiyi kamulaştırmayı yapan idare verecektir. 

Yurtdışında yaşıyor ve tarafınıza kamulaştırma ile ilgili tebligat gelmiş ise bunun için Türkiye’ye gelmenize gerek yoktur. Tanıdığınız ve güvendiğiniz bir dosta veya akrabanıza vekalet vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye sınırları içerisindeyseniz ve kamulaştırma yapılan yere uzaksanız, kamulaştırma yapan idarenin farklı bir bölge müdürlüğü veya şefliklerinden de kamulaştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.