Makro Hakkında:

 • Netcad tabaka yöneticisinden de yapabileceğiniz bu işlemi makro ile yapabilirsiniz. İlerleyen sürümlerde bu forma farklı methodlar ekleyeceğiz.
 • Basit Düzey Makro Sınıfındadır.
 • Makroda Üzerinde Çalıştığımız Gelişmeler:
  • Farklı Methodlar üzerine çalışılıyor. ( Alan içeren objeler listele, nokta içeren listele gibi )
 • Etiketler: Basit düzey makro, Netcad, Makro, Pratik Netcad, Netcad Araçları, Netcad tabaka, netcad seçim, Pratik Netcad, Netcadde nasıl yapılır,netcad menü, netcad araç, nvb, ücretsiz makro, harita makro, toplu tabaka sil, tabaka temizle

Uyarılar:

 • Yapılan işlemde önceki tabakalar korunmayacaktır.
 • Silinen tabakalar ve tabakalardaki objelerde silinecektir.
 • Bu işlemde geri alma işlemi tek tek yapılmaktadır. Bu nedenle ciddi anlamda yapacağınız değişikliklerde geri alma işleminiz çok uzun sürebilir.
 • Bu makroda Kilitli olan tabakalardaki objelerde işlem görecektir. Bu nedenle işlem görmek istemediğiniz tabakaları kilitlemek yerine kapatınız.
 • Netcad makrolarında hiçbir metni veya karakteri değiştirmeyiniz. Aksi halde makro işlevsiz hale gelebilir veya hatalı işlev ile karşılaşabilirsiniz.

İndirme Linkleri:

İndirme Linki-1: Google Drive ( Harita Akademi )

 

Makro Açık Kaynak Kodu:

'' www.sabangul.com.tr Web Sayfasından İndirilmiştir
' Şaban GÜL , Harita Mühendisi
' Her Türlü Hata, İstek ve Öneriler İçin 
' haritaakademi@gmail.com veya sagulnet@gmail.com
' adresine durumu anlatan bir e-posta gönderiniz.

function layer_select(list,index)
dim tara,ad
with netcad
index=.numlayers-1
for tara=0 to index
list(tara+1,1)=.layernameof(tara)
next
end with
end function

 

 

 

sub main
dim dialog,list(300,2),tara,index,pagediv,pagecount,page,pagestart,lname,lcod,delcount
layer_select list,index
with netcad
pagediv=10
delcount=0
pagecount=round(index/pagediv,0)
if pagecount=0 then pagecount=1
pagestart=1
for page=1 to pagecount
set dialog = Netcad.NewBDialog(“Tabaka Sil [“&pagestart&” – “&pagestart+pagediv&” arası] [Harita Akademi, Şaban GÜL]”)

dialog.PutPrompt ” Aşağıdan Seçilen Tabakalardaki Tüm Objeler Silinecektir.”

for tara=pagestart to pagestart+pagediv
if list(tara,1)<>”” then
dialog.GetCheck “item”&tara,list(tara,1),0
end if
next

 

if dialog.showmodal then
for tara=pagestart to pagestart+pagediv
if list(tara,1)<>”” then
list(tara,2)=dialog.ValueByName(“item”&tara)
end if
next
end if
pagestart=pagestart+pagediv+1
next
for tara=1 to index
if list(tara,2)=1 then
lname=list(tara,1)
with nclayermanager
lcod=.find(lname)
if lcod<>-1 then
.Delete .find (lname),true
delcount=delcount+1
netcad.netcadcommand(“REGEN”)
end if
end with
end if
next
if delcount<>0 then msgbox “Toplam “&cstr(delcount)&” Tabaka Silindi”,64,”Tabaka Silme”
end with
end sub

 

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.