Makro Hakkında:

Ekran üzerinden seçilen alanın toplam nokta sayısı, ağırlık merkezi koordinatlarını mesaj olarak gösterir.

Uyarılar:

  • Netcad makrolarında hiçbir metni veya karakteri değiştirmeyiniz. Aksi halde makro işlevsiz hale gelebilir veya hatalı işlev ile karşılaşabilirsiniz.

İndirme Linkleri:

İndirme Linki-1: Google Drive ( Harita Akademi )

Makro Açık Kaynak Kodu:

'' www.sabangul.com.tr Web Sayfasından İndirilmiştir
' Şaban GÜL , Harita Mühendisi
' Her Türlü Hata, İstek ve Öneriler İçin 
' haritaakademi@gmail.com veya sagulnet@gmail.com
' adresine durumu anlatan bir e-posta gönderiniz.

Sub Main
 Dim p, i,ToplamY, ToplamX, ToplamZ
 Dim AgMerY, AgMerX, AgMerZ

with Netcad
 set p = .NewPoly
 if .GetPolygon("Kapalı Alan Seç",p) thenfor i=0 to p.num-2
 ToplamY= p.cor(i).y + ToplamY
 ToplamX= p.cor(i).x + ToplamX
 ToplamZ= p.cor(i).z + ToplamZ
 next

AgMerY = Round(ToplamY / (p.num-1),3)
 AgMerX = Round(ToplamX / (p.num-1),3)
 AgMerZ = Round(ToplamZ / (p.num-1),3)

msgbox "Toplam Nokta Sayısı = " & p.num-1 & chr(13) & "#Ağırlık Merkezi Koordinatları#" & chr(13) & "Y =" & AgmerY & chr(13) & "X =" & AgMerX & chr(13) & "Z =" &AgMerZ
 end if

set p = nothing
 end with
 End Sub


No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.