TOPLULAŞTIRMA ile ilgili görsel sonucuÇok Akıllı Bir Davranış. Hem Vatandaş, Hem Kurum Memnun Kalacak, Maliyet Neredeyse Sıfırlanacak Milyarlarca Gidere Konu Kamulaştırmaya Sınırlama Geliyor. Anadolu Ajansının haberine göre kamulaştırma harcamalarının sınırlandırılacağı, kamulaştırma bedel ödemesi yapılmak yerine arazi toplulaştırma yöntemi devreye girerek, yüksek kamulaştırma bedelinin ödenmesinin önüne geçilecek. Bu yöntem özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ciddi anlamda uygulanmaktadır. Bu durum hem vatandaşın hemde kurum için avantajlı olduğu apaçık gerçektir. Kurumlar kendi projelerini düşük bütçe ile gerçekleştirmekte, vatandaş ise hem projeye bağlı hizmetten faydalanmakta hemde tarım arazilerinin daha düzgün ve düzenli hale gelmesini sağlamaktadır.  
Haberin Ayrıntıları Şu şekilde:
ANKARA (AA) – DENİZ ÇİÇEK/ERDAL ÇELİKEL – Hükümet, özellikle büyük yatırımlarda ciddi maliyet yaratan kamulaştırma harcamalarını kısmak için arazi toplulaştırma yöntemini devreye sokacak ve projelerin güzergah seçiminde alternatifleri dikkate alacak. AA muhabirinin, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’dan (OVP) derlediği bilgilere göre, hükümet, harcamalarda etkinliği ve verimi sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alacak. Buna göre, verimli olmadığı belirlenen harcama programları kaldırılacak. Bütçede yeni harcama programlarının oluşturulması sınırlandırılacak. Sürekli olmayan gelirlerle kalıcı harcama programlarının yaratılması önlenecek. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki tasarruflar tespit edilerek, bunlara yönelik ödeneklerin ayrılmasında faaliyetlerle ilgili fayda ve zararın anlaşılması için uygulanan sıfır tabanlı bütçe ilkesi kullanılacak. Kiralamalar ve hizmet alımları başta olmak üzere artış eğilimi yüksek olan kamu harcamaları gözden geçirilecek. Taşıt kullanımında maliyet-etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik tedbirler alınacak. – Belediyelere harcama disiplini Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek, mevcut binaların ekonomik ömürlerini ve kullanım verimliliğini artıracak standartlar getirilecek. Sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularına ilişkin bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Sosyal yardım harcamaları, etkinlik ve verimlilik temelinde etkileri dikkate alınarak gözden geçirilecek, mükerrer kullanım önlenecek, denetim faaliyetleri artırılarak kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Mahalli idarelerin harcama disiplinine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek. – Kamulaştırma harcamalarına sınırlama Mevzuat gözden geçirilerek kamulaştırma harcamaları etkinleştirilecek. Öncelikle arazi toplulaştırma yöntemi devreye sokularak maliyet azaltılacak, bunun yeterli olmaması durumunda sınırlı hallerde kamulaştırmaya gidilecek. Yüksek maliyetli kamulaştırmalardan kaçınılacak şekilde proje tasarımları gözden geçirilecek, yatırım yeri veya güzergah seçiminde alternatifler dikkate alınacak. Çok zorunlu haller dışında acele kamulaştırma uygulaması yapılmayacak. – Öncelikli yatırım alanları OVP ile kamu yatırımları için ödenek tahsisinde öncelikli alanlar da belirlendi. Buna göre ulaştırma, sulama, arazi toplulaştırma, maden ve üretimini destekleyici nitelikte maden ve ham madde arama, verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı ve afetlere hazırlık yatırımları öncelikli olacak. Eğitim ve sağlık altyapısına yönelik yatırımlar yanında, Ar-Ge altyapı yatırımları da öncelikli alanlar arasında bulunacak. Kamu yatırımlarının finansmanında kullanılan kamu-özel iş birliği modelinin kullanım alanları geliştirilecek. – Vergi harcamaları kamuoyuyla paylaşılacak Verimsiz ve atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi kapsamında değerli kamu arazileri üzerinde kamu hizmet binaları yapılmayacak, bu alanlar ekonomiye kazandırılarak gelir elde edilecek. Kamu döner sermaye kuruluşlarının şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak döner sermaye reformu gerçekleştirilecek.Vergi harcamaları, vergi türlerine göre sınıflandırmanın yanı sıra farklı sınıflandırmaları da içerecek şekilde detaylandırılacak ve yıllık olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.