Kamulaştırma planları için KPÜMH Şartnamesine göre ve genel olarak yapılan tabakalandırma yapısı esas alınarak aşağıdaki çizelgedeki kurallar geçerlidir. Bu kurallar değişkenlik gösterebilir. 1/500 İLA 1/2000 Ölçekli Kamulaştırma Planları İçin Çizim Normları
Yapılacak İş Adı ve Cinsi Yazı Boyu Kalem Kalınlığı Rengi Tabakası Çizgi Tipi Açıklama
İL Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR İL
İlçe Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR İLÇE
Köy/Mahalle Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR KÖY
İL-İLÇE-KÖY- ÖLÇEK BAŞLIĞI 4 0.5 SİYAH PLAN_LEJANT Planda Üst Kısımda Uygun Yere Konulacaktır
Kuzey Oku 3 0.4 SİYAH PLAN_OK Sembol Büyüklüğü 0.5 olacak.
Grid Çizgileri ve Koordinat Yazıları 2 0.2 SİYAH – MAVİ GRID*
Mülkiyet Sınırı 0.25 SİYAH KAD* DÜZ
Yol Ekseni 0.16 SİYAH PL* BİSİKLET Çizgi boyu 2mm, Çizgiler arası 2mm boşluk ve boşluk ortasında nokta olacak
Some Numarası 2 0.2 SİYAH PL* Some Numarası Kurbun dışına yazılacak ve işareti 2mm çapında daire olacak. Some Noktasından TO ve TF noktaları yönünde en fazla 1 cm’lik yön çizgisi, ölçek farketmeksizin 0.2 kalem kalem kalınlığı ile olacak Örnek: S.67
TO-TF Kilometrajları 2 0.2 SİYAH PL* Kurbun iç kısmında olacak, kamulaştırma koridoru dışında taşınacak, eksene dik bir çizgi indirilecek ve bu inen noktaya bir çember konulacaktır. Örnek: 67+638.06
Kilometre Yazıları 2 0.2 SİYAH PL* Eksenin üzerindeki hektometre kısmı yani her 100 mde bir kilometrajlar yazılacak. Eksene dik ve sadece hektometre kısmı yazılacaktır. Kilometresi tam sayı olanlarda sonuna +000 konulacaktır.
Kurp Bilgileri 2 0.2 SİYAH PL* Some parametreleri koordinat sisteminide belirtmek şartı ile A,d,R,T,D,B,TO,TF,Y,X parametreleri bulunacak bir tablo ile gösterilecek. Some değerinin karşısına yakın bir yerde olacak
Kilometre Başı Sonu(Kamulaş- tırma, İmar, Mücavir gibi ) 4 0.5 SİYAH PLAN_BASSON Başlangıç veya sonundan ok çıkartmak sureti ile ….BAŞI/SONU yazılacak. Çizgi ile ayırıp altına Kilometresi KM:123+456.78 formatında kalın yazılacaktır.
Önceki Kamulaştırmalar 2.5 0.3 SİYAH TRM_ESKI DÜZ Taramalar uygun tarama ile gösterilip uygun bir yere Taralı Kısım 12.12.1234/56 sayılı KYK ile kamulaştırılmıştır ibaresi yazılacak.
Halihazır Parsel Sınırları 0.2 GRİ PLAN_HH TARLA 1/2000 Ölçekli HH Planda gösterilecektir. Renkler değişebilir.
Kamulaştırma Sınırı 0.5 KIRMIZI PLAN_KS* DÜZ Eski kamulaştırma sınırları farklı renklerde gösterilebilir.
Pafta Ayrımı Çizgi ve NO’su 3 0.3 GRİ PAFTA* TOPRAK YOL Pafta ayrım yerlerinde uygun olan kısma her iki tarafına da yazılacaktır.
Ada No 4 0.5 SİYAH PLAN_ADANO Sığmaması durumunda değişebilir
Parsel No 2 0.3 SİYAH PLAN_PARSELNO Sığmaması durumunda değişebilir
Yol,Dere ve Gidiş Yönü Yazı 2 0.25 SİYAH PLAN_YONLER Yol,dere isimleri, gidiş veya akış yönleri yazılacaktır.
Nirengi ve Poligon İşaret ve Numarası 2 0.2 SİYAH PLAN_NIRPOL Uygun semboller ile noktalar gösterilecek. Şayet planın dışında kalıyor ise ok gösterilerek ifade edilecektir..
1/5000 Ölçekli Kamulaştırma Planı İçin Çizim Normları
Yapılacak İş Adı ve Cinsi Yazı Boyu Kalem Kalınlığı Rengi Tabakası Çizgi Tipi Açıklama
İL Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR İL
İlçe Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR İLÇE
Köy/Mahalle Sınırı 0.3 SİYAH PLANJDARISINIR KÖY
İL-İLÇE-KÖY- ÖLÇEK BAŞLIĞI 4 0.3 SİYAH PLAN_LEJANT Planda Üst Kısımda Uygun Yere Konulacaktır
Kuzey Oku 3 0.4 SİYAH PLAN_OK Sembol Büyüklüğü 0.5 olacak.
Grid Çizgileri ve Koordinat Yazıları 2 0.2 SİYAH – MAVİ GRID*
Mülkiyet Sınırı 0.16 SİYAH KAD* DÜZ
Yol Ekseni 0.16 SİYAH PL* BİSİKLET Çizgi boyu 2mm, Çizgiler arası 2mm boşluk ve boşluk ortasında nokta olacak
Some Numarası 2 0.16 SİYAH PL* Some Numarası Kurbun dışına yazılacak ve işareti 2mm çapında daire olacak. Some Noktasından TO ve TF noktaları yönünde en fazla 1 cm’lik yön çizgisi, ölçek farketmeksizin 0.2 kalem kalem kalınlığı ile olacak Örnek: S.67
TO-TF Kilometrajları 2 0.16 SİYAH PL* Kurbun iç kısmında olacak, kamulaştırma koridoru dışında taşınacak, eksene dik bir çizgi indirilecek ve bu inen noktaya bir çember konulacaktır. Örnek: 67+638.06
Kilometre Yazıları 1.5 0.16 SİYAH PL* Eksenin üzerindeki hektometre kısmı yani her 100 mde bir kilometrajlar yazılacak. Eksene dik ve sadece hektometre kısmı yazılacaktır. Kilometresi tam sayı olanlarda sonuna +000 konulacaktır.
Kurp Bilgileri 1.5 0.16 SİYAH PL* Some parametreleri koordinat sisteminide belirtmek şartı ile A,d,R,T,D,B,TO,TF,Y,X parametreleri bulunacak bir tablo ile gösterilecek. Some değerinin karşısına yakın bir yerde olacak
Kilometre Başı Sonu(Kamulaş- tırma, İmar, Mücavir gibi ) 3 0.4 SİYAH PLAN_BASSON Başlangıç veya sonundan ok çıkartmak sureti ile ….BAŞI/SONU yazılacak. Çizgi ile ayırıp altına Kilometresi KM:123+456.78 formatında kalın yazılacaktır.
Önceki Kamulaştırmalar 2 0.2 SİYAH TRM_ESKI DÜZ Taramalar uygun tarama ile gösterilip uygun bir yere Taralı Kısım 12.12.1234/56 sayılı KYK ile kamulaştırılmıştır ibaresi yazılacak.
Halihazır Parsel Sınırları 0.2 GRİ PLAN_HH TARLA 1/2000 Ölçekli HH Planda gösterilecektir. Renkler değişebilir.
Kamulaştırma Sınırı 0.3 KIRMIZI PLAN_KS* DÜZ Eski kamulaştırma sınırları farklı renklerde gösterilebilir.
Pafta Ayrımı Çizgi ve NO’su 3 0.2 GRİ PAFTA* TOPRAK YOL Pafta ayrım yerlerinde uygun olan kısma her iki tarafına da yazılacaktır.
Ada No 3 0.4 SİYAH PLAN_ADANO Sığmaması durumunda değişebilir
Parsel No 1.7 0.2 SİYAH PLAN_PARSELNO Sığmaması durumunda değişebilir
Yol,Dere ve Gidiş Yönü Yazı 2 0.18 SİYAH PLAN_YONLER Yol,dere isimleri, gidiş veya akış yönleri yazılacaktır.
Nirengi ve Poligon İşaret ve Numarası 2 0.16 SİYAH PLAN_NIRPOL Uygun semboller ile noktalar gösterilecek. Şayet planın dışında kalıyor ise ok gösterilerek ifade edilecektir..
Renklendirmeler Karayolları Kamulaştırma planı, diğer kurumların yaptığı kamulaştırmalardan farklı olarak renklendirme ile planı daha görsel hale getirmiş, plandan elde edilebilecek bilgileri fazlalaştırmıştır. Taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının renklendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.
Malik Türü Rengi Kırmızı Yeşil Mavi Tabaka
Şahıs Açık Turuncu 255 215 180 TRM_SAHIS
Maliye Açık Sarı 255 255 130 TRM_MALIYE
Tüzel Açık Tan 220 215 195 TRM_TUZEL
Orman Açık Yeşil 150 255 150 TRM_ORMAN
Dere Açık Mavi 185 230 255 TRM_DERE
Davalı Parseller Açık Mor 205 190 220 TRM_DAVALI
Yola Terk Edilen Kısımlar Beyaz TRM_TERK
Yola Terk Edilmeyen Eski Kamulaştırma Beyaz fakat, Tarama TRM_ESKI
Şahıs: Özel Mülkiyete Konu Olan Şahıslar ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Maliye: Maliye Hazinesi, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler , Tescil Harici Yerler, Mera, Harman Yeri, Otlak ve Kışlaklar, Kıyı Kenar Çizgileri, Tepeler, Çalılıklar vs. Orman: Ormanlık Alanlar Dere: Dere, Irmak, Göl, Deniz vb. Yola Terk Edilen Kısım: Daha önceden kamulaştırılması yapılmış ve yola terk edilmiş kısım Yola Terk Edilmeyen Eski Kamulaştırma: Daha önceden kamulaştırması yapılmış fakat yola terkini yapılmamış veya unutulmuş kısımları ifade eder.

6 Responses

  1. mrb şaban bey yüreyinize salık başarılı bi çalışma olmuz yannız şenörler için de gekli bilgileri yazsadınız daha makbul olurdı saygılarımla

  2. şaban bey şile ağva çelebi köyü 990 parselde tarlam var bu bolgedeki tarlalar parsel kontrolumde kırmızı cizgi icerisine alınmış sebebi nedir rica etsem bilgi alabilirmiyim

  3. Şaban bey Beşiktaş belediye sınırları içinde 1934tarihl dedemizden bir tapumuz var.
    Araştırmalarımıza göre bu yeri bulamadık.Eldeki bilgilere görede araziyi yol ikiye ayırmış.deniz tarafı Dağ tarafı ifadeleri bulunuyor.
    Bulabilme imkanımız varmı.koca toprak var ama evrak Yok.

  4. Şaban bey merhaba kirmizi cizgi ile sinirlandirilmis alanlar tam olarak ne anlama gelmektedir tesekkurler

  5. Şaban bey, bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Kurum bir tesis yapımını ihale etmiş. İş kalemlerinden birisi kamulaştırma haritalarının yapımı işi olup sözleşmede 42 ha olarak belirtilmiş. Yüklenici harita bürosuna hazırlatmış olduğu haritaları kuruma sunmuş. Kurumun kontrol ve tasdikinden sonra Kadastro müdürlüğünce de onaylanmış. Proje alanındaki kadastro parsellerinin toplamı 42 ha. olmakla birlikte hazineye ait yaklaşık 600 ha. ve 370.ha yüzölçümündeki taşınmazlar nedeniyle kamulaştırma haricinde kalan kısımların yüzölçümü 960 ha. dır. Yükleniciye sözleşme gereği 2000 TL ha. birim fiyat üzerinden 84.000TL ödeme yapılmış ise de yüklenici onaylanan haritaların yaklaşık 1002 ha. olduğunu dolayısı ile 960 ha. lık kısmında bedelini talep etmektedir. Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen Hukuki ve teknik olarak görüşünüzü bildirir misiniz. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.