Tecviz Hesabı Nedir ? Netcad ve Excel ile Tecviz Hesabı Yaptırma

Genellikle kadastro projelerinde kullanılan tecviz sınırı ( yanılma sınırı ) parselin ; Tapu Kütüğüne Tescilli Tapu Alanı Tersimat Edilmiş Paftanın Ölçeği esas alınarak hesaplanır.İlgili mevzuat ve hesap şu şekildedir: 24 Kasım 2006 tarih 26356 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmeliğin Yanılma Sınırları başlıklı 12. maddesinin son paragrafında “Sayısallaştırma işlerinde yapılacak yüzölçümü […]

Kadastro Projelerinde Uygulanan Tecviz Sınırı Uygulamasındaki Hata

Türkiye’de Yapılan ve Uygulanan Kadastral Parsel Alanlarına İlişkin Mühendislik Çalışmalarında Tecviz Miktarı Konusu Bu makale 18.06.2013 tarihinde Şaban GÜL tarafından yazılmış ve ilgili kurumlara ve HKMO’ya gönderilmiştir.  Telif hakkı saklı olup Alıntı yapılarak istenilen yerde paylaşılabilir. 1. Giriş Türkiye’de yapılan kadastral çalışmalarda, kanunlar, yönetmelikler veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün veya diğer idareler tarafından çıkarılan genelgelerin […]

Kamulaştırma Sınırı Geçirme

Kamulaştırma Sınırı Tanımı: Kamulaştırma sınırının mevzuatta tanımı kısıtlı kalsa da karayolları kamulaştırma planları için kamulaştırma sınırını; “yol orta eksenin sağ ve solunda belirlenen standart kamulaştırma genişliği ve karayollarınca yapılması planlanan proje ve tesisler, imar planları , güzergahtaki diğer idarelerin ve kişilerin yaptığı özel plan, proje ve uygulamalar , güncel halihazır alım gibi kamulaştırmaya etki edebilecek […]