Netcad ile Raster Dosyalarının Koordinatlandırılması

Netcad ile raster dosyaların dönüştürülebilmesi için raster üzerindeki resim koordinatlarının fiziksel yeryüzündeki koordinatlara dönüşümü yapılması için raster üzerinde, gerçek arazi koordinatları bilinen, pafta içerisinde paftanın dışına doğru homojen dağılımlı en az üç nokta gerekmektedir. Bu nokta sayısı ne kadar fazla sayıda ve noktalar ne kadar fazla homojen dağılımlı olursa o kadar sağlıklı dönüşüm elde edilir. […]

Grafik Paftaların Sayısallaştırılması

Grafik Paftaların Koordinatlandırılması ,Hataların İrdelenerek Giderilmesi Ve Günümüz Koordinat Sistemine Geçilmesi Ülkemizde kadastro çalışmaların başlaması 5 Şubat 1992 tarihinde Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Muvakkat Kanun ile çalışmalara başlanmıştır. İlk çalışma Konya İli Çumra ilçesi Merkez mahalle ve köylerinde yapılmış, I. Dünya savaşı nedeni ile tamamlanamamış ve 15 Aralık 1934 tarihinde Kadastro ve Tapu […]