PlusCAD Netcad Makro Örneği ( Kamulaştırma Tabakalandırma )

PlusCAD ile Kamulaştırma projeleri için /A,B,C,E içeren adı içeren alan objelerini otomatik tabakalandırıyoruz. Makroyu Pluscad ile kurallar çerçevesinde oluşturduk ve artık tüm projelerde tek tuş ile bu işlemleri yaptırabiliyoruz. Kullancımızın yapmak istediği şuydu: /A İçeren alanları KAMU_A tabakasına almak /B İçeren alanları KAMU_B tabakasına almak /C İçeren alanları KAMU_C tabakasına almak /E1 İçeren alanları KAMU_E_1996 […]

Kamulaştırma Plan Kontrolleri ve Şerh İşlemleri

Başta 2010/22 sayılı “Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge” olmak üzere mevzuat incelendiğinde kadastro kontrolleri belirli standartlara göre yapılır. Kadastro kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. a) “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır; 1. Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi, 2. Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), 3. (Kısmen kamulaştırmaların gereği […]

Kamulaştırma Sınırı Geçirme

Kamulaştırma Sınırı Tanımı: Kamulaştırma sınırının mevzuatta tanımı kısıtlı kalsa da karayolları kamulaştırma planları için kamulaştırma sınırını; “yol orta eksenin sağ ve solunda belirlenen standart kamulaştırma genişliği ve karayollarınca yapılması planlanan proje ve tesisler, imar planları , güzergahtaki diğer idarelerin ve kişilerin yaptığı özel plan, proje ve uygulamalar , güncel halihazır alım gibi kamulaştırmaya etki edebilecek […]

Kamulaştırma Planı Üretimi

Kamulaştırma planı; içerisinde kamulaştırılacak güzergâh, kadastral parsel ve yapı, kamulaştırılacak alan, tapu bilgileri gibi kamulaştırma sürecine etki edecek her türlü bilgiyi gösteren şeritvari haritadır. Orman, mera, sit alanı gibi kamulaştırılamayacak taşınmazlar için kamulaştırma planının haricinde ilgili kuruma izin-irtifak planı veya tahsis planı hazırlanır. Karayolları Kamulaştırma planı; plan, cetvel, tablo, açıklama ve baş pafta olmak üzere […]

Netcad ile Alan Objelerini bir alan veya doğruya göre toplu olarak bölmek

Netcad projenizde bir veya birden fazla alanı bir doğru veya alan esas alarak parçalara bölmek oldukça basit bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle kamulaştırma gibi şeritvari harita işlerinde bu özellik olmasına rağmen işlemler çoğu kullanıcı tarafından elle yapılmaktadır. ( Net kamu üzerinden bu işlem ve daha fazlası otomatik olarak gerçekleşmektedir, burada anlatmamızın nedeni mevcutta bu modüle sahip […]

Kamulaştırmaya Giriş ve Kavramlar

1. Ulaşım İnsanoğlunun sayısı her geçen gün artmakta, artan nüfus oranına bağlı çevre, altyapı, yerleşim, konut gibi problemlerin yanı sıra ulaşım konusunda da büyük problemler ve yetersizlikler meydana gelmektedir. Bu sorun gelişmiş ülkelerde fark edilemeyecek olsa bile gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde büyük sorunlar teşkil etmektedir. Ulaşım sorunu ancak etkin biçimde yürütülen proje […]

Kamulaştırma Kanunu 30. Maddesi Hakkında

4650 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞEN 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 30. MADDESİNE GÖRE KAMU TÜZEL KİŞİ VE KURUMLAR ARASI TAŞINMAZLARIN DEVRİ  1. Giriş Bir ülkede ulaşım, altyapı, enerji gibi toplumun menfaatine yapılacak her türlü toprağın altı veya üstüne tesis edilen projelerde ihtiyaç duyulan taşınmazlar bazen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olabilir. Kamu yararı amacı taşıyan her halde, […]

Yazı Objelerinde Sayısal Değerleri Bir Miktar Artırma ( Netcad Makro )

Makro Hakkında: Sevgili kardeşim Hasan Göçer için üretilmiştir. Netcad proje üzerindeki seçilen tabakadaki tüm yazılarda sayısal değerleri artırmaya veya azaltmaya yarar. Genellikle kamulaştırma projelerinde kamulaştırma cetvelinde sıra numaraları veya kurum numarasının değişmesi durumunda kullanılır Uyarılar: Yapılan işlemde sadece yazı adı sayısal değer olan yazılar artacak veya azalacaktır Proje üzerinde seçilen tabakadaki tüm sayısal değerli yazılar […]

Kamulaştırmaya Esas Kadastro Haritasının Oluşturma

Uygulama alanına bağlı Kadastro Müdürlüğü veya Biriminden uygulama alanındaki yerleşim alanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler elde edilerek, tüm paftaların ve fenni evrakların temini sağlanır. Bu paftalar ve fenni evraklar yardımı ile fen klasörüde esas alınarak kamulaştırmaya giren ve kamulaştırmaya komşu parseller belirlenir. Daha sonra bu paftaların tersimat yöntemleri araştırılır varsa arşiv dokümanları alınarak kadastral haritanın […]

Kamulaştırma Jeodezik Çalışmalar ve Halihazır Harita ve Plan Üretimi

Kamulaştırma sürecinde ve daha sonrasında kullanabilmek üzere halihazır harita, parsel sınırlarının belirlenmesi, sınır taşlarının araziye aplikasyonu gibi nokta konumu gerekli tüm çalışmalarda, daha sonra yapılması muhtemel ek kamulaştırma uygulamalarında ve jeodezik noktaya bağlı tüm işlerde kullanılmak için güzergah boyunca jeodezik nokta tesisi, ölçümü, dönüşüm parametresi üretimi gibi jeodezik çalışmalar yapılır. Tüm jeodezik çalışmalar BÖHHBÜY hükümlerince […]