Kamulaştırma Planı Üretimi

Kamulaştırma planı; içerisinde kamulaştırılacak güzergâh, kadastral parsel ve yapı, kamulaştırılacak alan, tapu bilgileri gibi kamulaştırma sürecine etki edecek her türlü bilgiyi gösteren şeritvari haritadır. Orman, mera, sit alanı gibi kamulaştırılamayacak taşınmazlar için kamulaştırma planının haricinde ilgili kuruma izin-irtifak planı veya tahsis planı hazırlanır. Karayolları Kamulaştırma planı; plan, cetvel, tablo, açıklama ve baş pafta olmak üzere […]