Netcad ile Raster Dosyalarının Koordinatlandırılması

Netcad ile raster dosyaların dönüştürülebilmesi için raster üzerindeki resim koordinatlarının fiziksel yeryüzündeki koordinatlara dönüşümü yapılması için raster üzerinde, gerçek arazi koordinatları bilinen, pafta içerisinde paftanın dışına doğru homojen dağılımlı en az üç nokta gerekmektedir. Bu nokta sayısı ne kadar fazla sayıda ve noktalar ne kadar fazla homojen dağılımlı olursa o kadar sağlıklı dönüşüm elde edilir. […]