PlusCAD Yazılım Sözleşmesi

PlusCAD Yazılım Sözleşmesi

Güncelleme: 30.09.2017

Bu yazılım sözleşmesi PlusCAD Tüm sürümlerine aittir. Bu sözleşmeyi kabul etmeyen hiçbir şahıs ve tüzel kişiler yazılımı indiremez, açamaz ve kullanamaz. Sözleşmenin Tüm Şartlarını İyice Okuyunuz ve Kabul ediyorsanız yazılımı indiremeye, açmaya veya kullanmaya başlayınız.

 

 1. TARAFLAR

İş Bu Yazılım PlusCAD “YAZILIM”, Yazılım Sözleşmesi “Sözleşme”,  Program Yazılımcısı ,Program Üreticisi ve Programı Yayımlayan Kişi “YAZILIMCI”, Programı Internetten indiren veya eposta yolu ile alan ve kullanan kişi KULLANICI olarak tanımlanmış ve aşağıdaki şartlarda kullanıcının programı kullanması akdedilmiştir. İş Bu Sözleşme YAZILIMCI VE KULLANICI ayrı ayrı taraf veya beraberce taraflar olarak anılabilir.

 

 1. SÖZLESME’NIN KONUSU

KULLANICI tarafından yüklenen YAZILIMIN dolaylı veya direkt ortaya çıkarabilileceği tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve YAZILIM veya YAZILIMCI hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  YAZILIMI elde edilip ( internet üzerinden indirilmeye başladığı anda veya Kurulum Cd’sinin çalışıtırılmaya başladığı ilk andan itibaren sorumluluk YAZILIM veya YAZILIMCI’dan KULLANICI’ya geçmiştir. İş Bu Sözleşmenin Konusu bundan önceki ve sonraki süreci kapsar, sonraki sürece ait tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

 1. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI Programı  bilgisayar, telefon,tablet gibi elektronik cihazlara indirerek  ve bu cihazlarda kullanarak cihazında ortaya çıkabilecek teknik, yazılım ve maddi hasarları kabul etmiş sayılır. Hiçbir sorumluluğu YAZILIM veya YAZILIMCI’ya yükleyemez.

KULLANICI Programı, logomuzu, kullanıcı klavuzumuzu, ses ve video görsellerini hiçbir suret ile izin almadan bir yerde paylaşamaz, yayınlayamaz, çıktısını alamaz. YAZILIMI ,  yazılım kodlarını gösterici ( Visual Studio kodları vb.) ile açamaz, bakamaz ve değiştiremez. Excel VBA Kod ve formlarını açamaz ve bakamaz. Gizlenmiş formülleri değiştiremez ve farklı uygulamalarda kullanamaz. YAZILIMI kendi cihazı harici bir cihazda çalıştıramaz.

KULLANICI ortaya çıkabilecek yazılım tarafından üretilen proje dosyaları, koordinat değerleri ve alan hesapları ile ilgili tüm hataları kabul eder, YAZILIM ve YAZILIMCI bu konuda sorumlu tutulamaz.

YAZILIM, NETCAD, AUTOCAD VE ARCGIS e uygun kod üretir. Üretilen kod ancak bu programlarda çalışır. Makroyu çalıştırmadan önce muhakkak projenizi yedekleyiniz ve makro çalıştıktan sonra projenizi kontrol ediniz. Ortaya çıkabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz.

 

 1. YAZILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yazılımcının hiçbir yükümlülük, sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve programı kullanarak bu yükümlülüğü kabullenmiş sayılır.

 

 1. ÜCRETLER

Program Ücretsiz Sürümü Ücretsizdir ve Ücretsiz Kalacaktır. Ayrıca Güncellemelerde ücretsiz sağlanacaktır. Danışmanlık Hizmeti için ücret HKMO Tarafından yayımlanan ücret tarifesine göre XVI – DANIŞMANLIK ÜCRETİ başlığı altında alınacaktır. Ücrete söz konusu iş akış makrosunun hazırlanma saati esas alınarak ücretlendirme yapılacaktır. Ücretlere KDV, Baskı , Ulaşım ve Eğitim ücretleri dahil değildir. Bunlar ayrıca ücretlendirilecek olup bu maliyetler için kar amacı güdülmeyecek, bu ücretlerin faturası tarafınıza kesilecektir. Tüm ödemeleriniz için şahsınıza veya firmanıza veya kurumunuza fatura kesilecektir.

 1. KULLANIM HAKKI

Programın kullanım hakkı tamamen tarafınıza aittir.

 1. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

YAZILIMCI hiçbir suret ile program ile ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmak zorunda değildir. Eğitim ve Danışmanlık İşlemleri ise istenilmesi halinde zorunlu olmamak ile birlikte elektronik posta yolu ile yapılacaktır. Programın Çevrimiçi İnternet Ortamında Yardım ve Tanıtım Dosyaları YAZILIMCI’nın istemesi halinde yayımlanabilir. Tüm bu hizmetler ücretsiz yapılacak ve ücret talep edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Sosyal Medya, Bloglar ve İnternet Sitemizden Eğitim hizmetlerimiz verilmektedir. Güncel duyurular yine bu kanallar ile yapılacaktır. Programımız yada programlarımızın üçüncü kişilerce eğitim materyallerinin hazırlanması veya danışmanlığının yapılması yasaktır.

 

 1. SÖZLESME SÜRESI

İş bu Sözleşme Programın İndirilmeye Başlandığı andan itibaren geçerlidir.  Sözleşmenin ticari amaçlı kullanım maddesi hariç tüm maddelerinin geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.  Bu tarihten sonra programın ticari amaçlı kullanılması kesinlikte yasaktır ve kullanıcı bunu kabul eder.

 

 1. YAZILIM GARANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yazılımın herhangi garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Fatura karşılığında yapılan işler için işin resmi bitim süresine kadar garanti sunar. ( kurum ile arasındaki sözleşme bitim tarihi esas alınır )  Fakat bu garanti kapsamına kullanıcıdan kaynaklı hatalar garanti kapsamına girmez. Garanti sadece iş bazlı olup, yazılım ve donanımdan kaynaklı herhangi bir garanti yükümlülüğü yoktur.

 

 1. FIKRI VE SINAI HAKLAR

KULLANICI, YAZILIMIN, Ücretsiz ve Ticari Amaçlı Kullanımı Yasaklı programlar ile yazıldığını ve bu nedenle bu programı satamayacağını, kopyalanamayacağını bilir. Bu tür konular ile ilgili her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve ortaya çıkabilecek Maddi ve Manevi her türlü zarar, ziyan, onarım bedeli vb. herşey KULLANICI’ya aittir. Programın üçüncü kişiler ve programlar ile açılarak değiştirilmesi ile ortaya çıkabilecek sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

 1. GIZLILIK

Program ile üretilen, programa aktarılan veriler üçüncü kişi veya uygulamalarca görülebilir. Bu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek  hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz. Tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

Kullanıcı Bilgileriniz ( KAYIT OLURKEN ) tarafımızca üçüncü kişilerce paylaşılabilir. Elimizde olmayan nedenler ile ( virüs, spam saldırısı vb. ) istenmeden başkalarının eline geçebilir. Kayıt olurken bunu kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. SÖZLESMEYE AYKIRILIK VE SÖZLESME’NIN FESHI

Sözleşme yukarıda sayılan maddelere uyulmaması halinde aykırılık kazanır ve feshi gündeme gelir. Bu durumda sözleşme feshedilir ve dava yolu açıktır.

 

 1. IHTILAFLARIN HALLI

İş bu sözleşme taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar halinde ilgili adli kurumlar yetkili kılınır.  Kullanıcının yukarıda belirtilen kaynak kodların paylaşımı, ticari amaçlı kullanımı vb. durumlarda ise ilgili şahıs,şirket veya kurumlar ile KULLANICI arasında İHTİLAF gündeme gelir ve bu durumda YAZILIM veya YAZILIMCI sorumlu tutulamaz.

 

 1. DEVREDILEMEZLIK

KULLANICI Bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini YAZILIMCI’nın izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez.

 

 1. TEBLIGATLAR

Taraflar, birbirlerine yapacakları her türlü bildirim ve tebligatı aşağıdaki e-posta adreslere göndereceklerdir.

YAZILIMCI Elektronik Posta Adresi: sagulnet@gmail.com

KULLANICI Elektronik Posta Adresi:  Kayıt olduğu eposta adresi

Adres değisiklikleri, diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmedikce Tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat yukarıda eposta adreslerine yapılacak ve gecerli bir tebligin yasal sonuclarını doguracaktır.

YAZILIMCI eposta adresi değişikliğini KULLANICI’ya bildirmek zorunda değildir.

 

 1. MÜCBIR SEBEPLER

KULLANICI , Kullanıcı adı ve şifreyi YAZILIMCI ‘dan alacaktır. Başka kişilerden alınan kullanıcı adı ve şifre olması durumunda sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi ve tasfiyesi müzakere edilecektir.

 

 1. DIGER HÜKÜMLER

İş bu sözleşme 17 maddeden oluşmakta olup ıslak imzaya gerek yoktur. Programı kullanan, indiren, yükleyen, devreden vb. program ile ilişiği olan herkes sözleşmedeki bu maddeleri kabul etmiş sayılır.

Şaban GÜL, YAZILIMCI

Yazar: Şaban GÜL

Zonguldak doğumlu, mutlu ve gururlu Harita Mühendisiyim. Bir gün bu piyasa arazi bilecen yiğenim, totali görecen, jalon tutacan, elle kroki çizecen diyen amcalara değil; Drone uçuran, kendi yazılımlarını yapan, yazılım kullanan değil yazılım üreten, fotogrametri bilen Genç Mühendislere kalacak. İşte o zaman herşey farklı olacak. O gün geliyor

2 thoughts on “PlusCAD Yazılım Sözleşmesi

  Emrah

  (10 Ekim 2017 - 09:36)

  Çok güzel çalışmalarınız var allah gayretlerinizi arttırsın.Paylaşımcı olmanızda eminim kişiliğinizden ileri gelmektedir.Ancak pluscad indirilemiyor sitenizden,bir tavsiyeniz olurmu bilere.Teşekkürler

   Şaban GÜL

   (11 Ekim 2017 - 18:10)

   İndirilebiliyor. Şuan bı sıkıntı gözükmüyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.