Parsel Sorgulama Programı Yazılım Sözleşmesi

Parsel Sorgulama Programını İndirmeden ve Kullanmadan Önce Lütfen Güvenliğiniz Aşağıdaki Metni Okuyunuz

Parsel sorgulama yazılımı Şaban GÜL tarafından yazılmıştır. Hiçbir şekilde ticari faaliyet taşımamaktadır. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle yazılımı farklı kişilere satmaya veya ticari faaliyetlerde bulma olayına girişmeyiniz. Yazılımı indirmeden önce sözleşme maddelerini mutlaka okuyunuz. Yazılımı kesinlikle sizin haricinizdeki kişi veya kişilere vermeyiniz. Ayrıca yazılımı indirdikten sonra mutlaka güvenlik yazılımları ile virüs taraması yapınız. Yazılımın bilgisayarınıza veya size maddi ve manevi verdiği veya vereceği tüm zararın sorumlusu tamamen kullanan kişi yani sizsiniz. Bu nedenle apaçık belirtiyoruz ki programdan kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz ve siz bu programı indirerek başta bu şart olmak üzere tüm sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılırsınız

 

Yazılım Sözleşmesi

Bu yazılım sözleşmesi Parsel Sorgulama 1.0 , 1.1 , 1.2 , 1.3 sürümlerine aittir. Bu sözleşmeyi kabul etmeyen hiçbir şahıs ve tüzel kişiler yazılımı indiremez, açamaz ve kullanamaz. Sözleşmenin Tüm Şartlarını İyice Okuyunuz ve Kabul ediyorsanız yazılımı indiremeye, açmaya veya kullanmaya başlayınız.

1. TARAFLAR

İş Bu Parsel Sorgulama yazılım, “Parsel Sorgulama Programı”, Yazılım Sözleşmesi “Sözleşme”,  Program Yazılımcısı, Program Üreticisi ve Programı Yayımlayan Kişi “Parsel Sorgulama Yazılımcısı”, Programı İnternetten indiren veya eposta yolu ile alan ve kullanan kişi KULLANICI olarak tanımlanmış ve aşağıdaki şartlarda kullanıcının programı kullanması akdedilmiştir. İş Bu Sözleşme Parsel Sorgulama Yazılımcısı VE KULLANICI ayrı ayrı taraf veya beraberce taraflar olarak anılabilir.

2. SÖZLESME’NIN KONUSU

KULLANICI tarafından yüklenen Parsel Sorgulama Programı dolaylı veya direkt ortaya çıkarabilileceği tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve Parsel Sorgulama Programı veya Parsel Sorgulama Yazılımcısı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.  Yazılımı elde edilip ( internet üzerinden indirilmeye başladığı anda veya Kurulum Cd’sinin çalışıtırılmaya başladığı ilk andan itibaren sorumluluk Parsel Sorgulama Programı veya Parsel Sorgulama Yazılımcısı ’ndan  KULLANICI’ya geçmiştir. İş Bu Sözleşmenin Konusu bundan önceki ve sonraki süreci kapsar, sonraki sürece ait tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

3. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI Programı  bilgisayar, telefon, tablet gibi elektronik cihazlara indirerek  ve bu cihazlarda kullanarak cihazında ortaya çıkabilecek teknik, yazılım ve maddi hasarları kabul etmiş sayılır. Hiçbir sorumluluğu Parsel Sorgulama Programı veya Parsel Sorgulama Yazılımcısı ‘na yükleyemez.

KULLANICI, Parsel Sorgulama Programı’nı, Parsel Sorgulama Programı logosunu, kullanıcı kılavuzumuzu, ses ve video görsellerini hiçbir suret ile izin almadan bir yerde paylaşamaz, yayınlayamaz, çıktısını alamaz. Parsel Sorgulama Programı ’nı yazılım kodlarını gösterici ( Visual Studio kodları vb.) ile açamaz, bakamaz ve değiştiremez. Excel VBA Kod ve formlarını açamaz ve bakamaz. Gizlenmiş formülleri değiştiremez ve farklı uygulamalarda kullanamaz, Parsel Sorgulama Programı  yazılımını kendi cihazı harici bir cihazda kullanamaz ve çalıştıramaz.

KULLANICI ortaya çıkabilecek yazılım tarafından üretilen proje dosyaları, koordinat değerleri ve alan hesapları ile ilgili tüm hataları kabul eder, Parsel Sorgulama Programı ve Parsel Sorgulama Yazılımcısı bu konuda sorumlu tutulamaz.

Parsel Sorgulama Programı, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ web sitesinden yazılan algoritma ile sorgulama yapar ve veri çeker. Bu algoritma kullanıcının sürekli internet sitesindeki elementleri tıklamasının önüne geçmek amaçlı yapılmıştır. Söz konusu bu sistemi yormamak, spam gibi algılamaması için doLoop komutu ile her sorgulamada sayfanın tamamının yüklenmesini beklemekte ve sleep ( bekleme ) komutları ile web elementlerini tıklamada yaklaşık 2 ila5’er saniye bekleme yapmaktadır. Ayrıca Sistemin verdiği sınır kadar veri alır ve sunar Harici herhangi bir işlem yaptırmaz. Bu işlemi kullanıcı yaparak ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, hiçbir suret ile programı ticari amaçları için kullanamaz. Programı satamaz, tanıtımını yapamaz.

4. YAZILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Parsel Sorgulama Yazılımcısı ‘nın hiçbir yükümlülük, sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve programı kullanarak bu yükümlülüğü kabullenmiş sayılır.

5. ÜCRETLER

Parsel Sorgulama Programı Ücretsizdir ve Ücretsiz Kalacaktır. Ayrıca Güncellemelerde ücretsiz sağlanacaktır. Ticari amaçlı yapılmamıştır. Programın Modülleri karşılığında sizden kesinlikle ücret talep edilmeyecektir. İş üretimi bazlı sizden ücret istenebilir, bu ücret resmi fatura karşılığı tahsil edilir. Bu ücretler ve tahsilatlar resmi anlaşmalar ile yapılacak, harita mühendisliği hizmet faaliyeti karşılığı fatura karşılığında verilecektir. Hiçbir şekilde bu ücretin program ile ilgisi yoktur. Ayrıca yazılım için sizden ücret talep edenleri ciddiye almayın, hemen bize veya en yakın emniyet birimine ihbar edin.

6. KULLANIM HAKKI

Program belirli süre kullanılabilir. Bu kullanım programın açılma sayısıdır. Bundan fazla programı açmak yasaktır. Aksini Yapanlar, Programı yazılımsal olarak kıranlar hakkında dava yolu açıktır ve programı kuran, kullanan herkes bunu kabul etmiş sayılır. Kullanım hakkının artması tamamen Parsel Sorgulama Yazılımcısı ‘ya aittir.

7. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

YAZILIMCI hiçbir suret ile program ile ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmak zorunda değildir. Eğitim ve Danışmanlık İşlemleri ise istenilmesi halinde zorunlu olmamak ile birlikte elektronik posta yolu ile yapılacaktır. Programın Çevrimiçi İnternet Ortamında Yardım ve Tanıtım Dosyaları Parsel Sorgulama Yazılımcısı ‘nın istemesi halinde yayımlanabilir. Tüm bu hizmetler ücretsiz yapılacak ve ücret talep edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Sosyal Medya, Bloglar ve İnternet Sitemizden Eğitim hizmetlerimiz verilmektedir. Güncel duyurular yine bu kanallar ile yapılacaktır. Programımız ya da programlarımızın üçüncü kişilerce eğitim materyallerinin hazırlanması veya danışmanlığının yapılması yasaktır.

8.  Parsel Sorgulama Programının Sözleşme Süresi

İş bu Sözleşme Parsel Sorgulama Programı İndirilmeye Başlandığı andan itibaren geçerlidir.  Sözleşmenin ticari amaçlı kullanım maddesi hariç tüm maddelerinin geçerlilik süresi 31.12.2022 tarihinde sona erecektir.  Bu tarihten sonra programın ticari amaçlı kullanılması kesinlikte yasaktır ve kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

9. Parsel Sorgulama Programının Yazılım Garanti Yükümlülüğü

Parsel Sorgulama Programı ‘nın herhangi garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Fatura karşılığında yapılan işler için işin resmi bitim süresine kadar garanti sunar. ( kurum ile arasındaki sözleşme bitim tarihi esas alınır )  Fakat bu garanti kapsamına kullanıcıdan kaynaklı hatalar garanti kapsamına girmez. Garanti sadece iş bazlı olup, yazılım ve donanımdan kaynaklı herhangi bir garanti yükümlülüğü yoktur.

10.  FIKRI VE SINAI HAKLAR

KULLANICI, Parsel Sorgulama Programı, Ücretsiz ve Ticari Amaçlı Kullanımı Yasaklı programlar ile yazıldığını ve bu nedenle bu programı satamayacağını, kopyalanamayacağını bilir. Bu tür konular ile ilgili her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir ve muhatabı MİCROSOFT, GOOGLE, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve ilgili kişi veya kurumlardır. Ortaya çıkabilecek Maddi ve Manevi her türlü zarar, ziyan, onarım bedeli vb. herşey KULLANICI’ya aittir. Programın üçüncü kişiler ve programlar ile açılarak oynanması ile ortaya çıkabilecek sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

11.  GIZLILIK

Parsel Sorgulama Programı ile üretilen, programa aktarılan veriler üçüncü kişi veya uygulamalarca görülebilir. Bu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek  hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz. Tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

Kullanıcı Bilgileriniz ( KAYIT OLURKEN ) tarafımızca üçüncü kişilerce paylaşılabilir. Elimizde olmayan nedenler ile ( virüs, spam saldırısı vb. ) istenmeden başkalarının eline geçebilir. Kayıt olurken bunu kabul etmiş sayılırsınız.

12. SÖZLESMEYE AYKIRILIK VE SÖZLESME’NIN FESHI

Sözleşme yukarıda sayılan maddelere uyulmaması halinde aykırılık kazanır ve feshi gündeme gelir. Bu durumda sözleşme feshedilir ve dava yolu açıktır.

13. IHTILAFLARIN HALLI

İş bu sözleşme taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar halinde ilgili adli kurumlar yetkili kılınır.  Kullanıcının yukarıda belirtilen kaynak kodların paylaşımı, ticari amaçlı kullanımı vb. durumlarda ise ilgili şahıs, şirket veya kurumlar ile KULLANICI arasında İHTİLAF gündeme gelir ve bu durumda Parsel Sorgulama Programı veya Parsel Sorgulama Yazılımcısı sorumlu tutulamaz.

14. DEVREDILEMEZLIK

KULLANICI Bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini Parsel Sorgulama Yazılımcısı ’nın izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez.

15. TEBLIGATLAR

Taraflar, birbirlerine yapacakları her türlü bildirim ve tebligatı aşağıdaki e-posta adreslere göndereceklerdir.

Parsel Sorgulama Yazılımcısı Elektronik Posta Adresi: sagulnet@gmail.com

KULLANICI Elektronik Posta Adresi:  Kayıt olduğu eposta adresi

Adres değisiklikleri, diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmedikce Tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat yukarıda eposta adreslerine yapılacak ve gecerli bir tebligin yasal sonuclarını doguracaktır.

Parsel Sorgulama Yazılımcısı eposta adresi değişikliğini KULLANICI’ya bildirmek zorunda değildir.

16.  MÜCBIR SEBEPLER

KULLANICI , Kullanıcı adı ve şifreyi Parsel Sorgulama Yazılımcısı ‘ndan alacaktır. Başka kişilerden alınan kullanıcı adı ve şifre olması durumunda sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi ve tasfiyesi müzakere edilecektir.

 

17. DIGER HÜKÜMLER

İş bu sözleşme 17 maddeden oluşmakta olup ıslak imzaya gerek yoktur. Programı kullanan, indiren, yükleyen, devreden vb. Parsel Sorgulama Programı ile ilişiği olan herkes sözleşmedeki bu maddeleri kabul etmiş sayılır.

 

Şaban GÜL, Parsel Sorgulama Fikir ve Yazılım Sahibi

 

 

Parsel Sorgulama Programı İçin Bu Şartları Kabul Ediyorsanız bu adresten parsel sorgulama programını indirebilirsiniz.

Yazar: Şaban GÜL

Zonguldak doğumlu, mutlu ve gururlu Harita Mühendisiyim. Bir gün bu piyasa arazi bilecen yiğenim, totali görecen, jalon tutacan, elle kroki çizecen diyen amcalara değil; Drone uçuran, kendi yazılımlarını yapan, yazılım kullanan değil yazılım üreten, fotogrametri bilen Genç Mühendislere kalacak. İşte o zaman herşey farklı olacak. O gün geliyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.