Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans (Post graduate)

Aksaray Üniversitesi /AKSARAY
Fen Bilimleri Enstitisü
Harita Mühendisliği A.B.D.
2012-2014

Üniversite (University)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi /SAMSUN
Mühendislik Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
2006-2010

Kongre ve Sempozyumlar (Conferences and Symposium)

 

  11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

(11th Turkiye Technical Survey Conferences )

02.04.2007-06.04.2007

ODTU – ANKARA

  2. GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ

(2nd YOUNG SURVEYORS DAYS)

14.05.2007-16.05.2007

ZKÜ – ZONGULDAK

  3. GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ

(3th YOUNG SURVEYORS DAYS)

02.05.2009-06.05.2009

SÜ – KONYA

  TMMOB 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

(2nd International GIS Conferences)

02.11.2009-06.11.2009

TEPEKULE-İZMİR

  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

(12th Turkiye Technical Survey Conferences )

11.05.2009-15.05.2009

ODTU – ANKARA

  13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

(13th Turkiye Technical Survey Conferences )

18.04.2011-22.04.2011

SHERATON – ANKARA

  14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

(14th Turkiye Technical Survey Conferences )

14.05.2013-17.05.2013

ATO CONGRESIUM – ANKARA

  DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ

( THE WORLD CADASTRE SUMMIT)

20.05.2015-25.05.2015

HALİÇ KONGRE MERKEZİ – İSTANBUL